preskoči na sadržaj
Obavijest o pristupanju informacijama

KATALOG INFORMACIJA OSNOVNE ŠKOLE "HRELJIN"

I. UVODNE NAPOMENE

Temeljem  članka 26.a Zakona o pravu na pristup informacijama, ( NN broj: 172/03, 144/10, 38/11  i  77/11),  ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola "Hreljin". Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Osnovna škola "Hreljin", kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

 1. putem službene web stranice Škole:
  • informacije o ustroju i nadležnosti Škole
  • informacije o zaposlenicima
  • informacije o aktivnostima Škole
  • informacije o pravnim i drugim aktima Škole
  • informacije o učeničkim aktivnostima
  • informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Škole
  • informacije o načinu i pravilima školovanja
  • natječaji za zapošljavanje
  • najave aktivnosti Škole
  • objave priopćenja za javnost
 1. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem pripćenja sredstvima javnog priopćavanja,
 2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev
 5. programskim sadržajima školske radijske emisije.

II. OSNOVNI PODATCI O OSNOVNOJ ŠKOLI "HRELJIN"

 


III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Osnovna škola "Hreljin" i to kako slijedi:

 1. pregled informacija,
 2. opis sadržaja informacija,
 3. namjena informacija,
 4. način osiguravanja prava na pristup informacijama.

a) Pregled informacija

Osnovna škola "Hreljin" posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

 • ustroju i nadležnosti Škole
 • zaposlenicima
 • aktivnostima Škole
 • pravnim i drugim aktima Škole
 • načinu i pravilima školovanja
 • učeničkim aktivnostima
 • međuinstitucionalnim aktivnostima Škole

b) Opis sadržaja informacija

 • ustroj i nadležnost Škole (opis djelokruga rada ustrojbenih jedinica, podatci o voditeljima jedinica)
 • zaposlenici (osnovni podatci o zaposlenicima, kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika, smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica)
 • aktivnosti Škole (aktivnosti Škole na nastavnom, stručnom i društvenom polju)
 • pravni i drugi akti Škole (Statut i pravilnici Škole, naputci, priručnici i sl.)
 • način i pravila školovanja (pravilnici koji se odnose na školovanje, opće odluke o pravilima školovanja, nagrađivanje najboljih učenika, stručni izleti i posjete)
 • učeničke aktivnosti
 • međuinstitucionalne aktivnosti Škole (suradnja s osnovnoškolskim i srednjojškolskim ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj)

c) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

d) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na poštansku adresu Škole:

Osnovna škola "Hreljin"

Hreljin 217

51226 Hreljin

 • putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:

os-hreljin-002@skole.t-com.hr

 • telefonom na sljedeće brojeve:

051/ 809-701

 • telefaksom na sljedeći broj:

051/ 809-701

 • usmenim putem:

osobno na zapisnik u službenim prostorijama Osnovne škole "Hreljin" svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama te Kriterijima za određivanje visine naknade iz istog članka, Osnovna škola "Hreljin" ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Korisniku prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, naplaćivat će se naknada stvarnih materijalnih troškova ukoliko isti prelaze iznos od 10,00 kn, prema navedenim  Kriterijima za određivanje visine naknade.

Korisnik prava na informaciju dužan je unaprijed u cjelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Škola će korisniku prava na informaciju izdati račun prema visini naknade stvarnih materijalnih troškova.

 

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 


 

Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


TražilicaZabavno i poučno

 

 

preskoči na navigaciju